Gizlilik ve Güvenlik İlkesi

Önemli kampanyalardan SMS veya e-posta yoluyla haberdar olmak istiyorum. Aydınlatma Metnine uygun olarak, elektronik ticari ileti almayı kabul ediyorum.
Yeni üyelik oluşturarak, Üyelik v e** Kart Sözleşmesini ve KVKK Aydınlatma Metnini okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.

Diaeticaret Magaza Adı ** KART KART ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR:

Bir tarafta Merkez Mah. Şehit Ömer Serin Sok. No.4 Kat.4 Erdemli/Mersin adresinde bulunan Diaeticaret Magaza Adı Bilişim İletişim İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. (“Diaeticaret Magaza Adı”) ile diğer tarafta, yukarıda bilgileri yer alan (“ÜYE”) aşağıdaki şartlarla bir üyelik anlaşmasına girmektedirler.

MADDE 2- TANIMLAR:

Diaeticaret Magaza Adı: Diaeticaret Magaza Adı Bilişim İletişim İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’yi

İnternet Sitesi: www.Diaeticaret Magaza Adı.com.tr

*** KART Programı: Diaeticaret Magaza Adı tarafından düzenlenen ve üyelere topladıkları indirim imkânı veren kampanya programını,

*** KART: Üyelere, ** indirimli ürün alma imkânı veren ** KART isimli Sanal Kartı,

İndirim: Ücreti ödenerek alınan ürün karşılığında program için hesaplama birimi gerçekleştirilen ürün bazında verilen indirimi,

Üye/Müşteri: Yukarıda isim ve adresi belirtilen ve *** KART programından yararlanan üyeleri ifade eder.

MADDE 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İşbu Sözleşme, Apple markasını tercih ettikleri için çeşitli avantajlar sunmak üzere yapılmakta olan ** KART Programının kullanım koşulları, tarafların hak ve yükümlülüklerini, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Üye’ye yapılan Aydınlatma Bilgilendirmesini düzenler.

MADDE 4- ÜYENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Üye, Sanal Kart için, ilk kez üye olurken ve daha sonrasında da üyelik için verdiği bütün bilgilerin doğru ve tam olduğunu, işbu Sözleşme’de belirtilen bilgilere göre teslimatların yapılmasını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, formda beyan ettiği bilgilerin değişmesi durumunda bilgilerini güncellemekle yükümlüdür. Bilgilerin güncellenmemesi sonucu doğabilecek hatalardan ve bu hatalar sonucu doğabilecek zararlardan Üye sorumludur.
İşbu Sözleşme’nin imzalanmasıyla işbu Sözleşme’de yer alan şartlar kabul edilmiş sayılır.
Sanal Kart hamili kart üyelik formunu imzalamasa dahi, kartın ilk kullanımı ile ** KART Programı genel şartları ile Diaeticaret Magaza Adı tarafından belirlenen kampanya koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır.

Sanal Kart üyeliği kişiye özeldir, başkasına kullandırılamaz.

** KART Programı kapsamında oluşturulan ve işbu Sözleşme’ye konu olan kart, sanal olarak faaliyet gösterecek nitelikte olup üyenin kayıt anında belirtmiş olduğu telefon numarasına tanımlanacaktır. ** KART, Diaeticaret Magaza Adı tarafından her daim, ÜYE’nin herhangi bir talebi olmaksızın fiziki kart haline dönüştürülebilir. Ancak üye kartın fiziki olarak basılmasını talep etmeyecektir.

Üye, Diaeticaret Magaza Adı tarafından kendisine fiziki kart çıkarılması halinde Kartı iyi durumda tutmak ve kullanım amacına uygun olarak kullanmakla yükümlüdür. Kartın kullanım amacına aykırı olarak kullanılması vb. durumları tespit etmesi halinde, Diaeticaret Magaza Adı kartın iadesini talep edebilir, karta el koyabilir, kartı iptal ederek kullanılmasını durdurabilir. Ayrıca kartın, haksız olarak gelir elde etmek amacıyla kullanıldığının tespiti halinde, Diaeticaret Magaza Adı, kartı kullanan ve/veya kullandıran kişiler hakkında kanuni yollara başvuracaktır.
Üye, telefon numarası ile Apple ürünlerinin satıldığı Diaeticaret Magaza Adı Bilişim İletişim İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’ye ait mağazalardan veya www.Diaeticaret Magaza Adı.com internet sitesinden alışveriş yapabilir.


MADDE 5- KİŞİSEL VERİLER

1.Üye; ** KART Programı kapsamında vermiş olduğu bilgilerin doğru, tam olduğunu kabul, beyan, taahhüt eder.

Diaeticaret Magaza Adı; KVKK uyarınca işbu Sözleşmeye ek (EK1- ** KART Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni) olarak sunulmuş olan ** KART Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni kapsamında belirtilen şekilde yükümlülüklerini yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye tarafından üçüncü kişi adına bir ürün ya da hediye niteliğinde çek, kart satın alınması halinde paylaşılan üçüncü kişiye ait bilgiler, ürünün doğru şekilde kişiye teslim edilmesi ve bu durumun kontrol edilmesi dışında kullanmayacaktır. Bu bilgilerin iletilmiş olması ile ilgili olarak bütün sorumluluk Üye’ye aittir.

MADDE 6- ÖZEL İNDİRİM ve KAMPANYALAR İLE İLGİLİ HUSUSLAR:

Sanal Kart kullanımı ile kazanılacak indirim oranını Diaeticaret Magaza Adı serbestçe kendisi belirler. Hesabın ödüle dönüştürülmesinde Diaeticaret Magaza Adı’in kurallarının geçerli olduğunu, kazanılan indirimin ne zaman ve hangi koşullar altında kullanılacağı Diaeticaret Magaza Adı’in belirleyici olacağını Üye kabul ve beyan eder.

Kazanılan indirim kullanılma süreleri, Diaeticaret Magaza Adı firması tarafından belirlenir.
Her Üye’nin, kişisel hesabı bulunur. İndirim hakları herhangi bir şekilde diğer bir Üye’nin hesabına devredilemez.

** KART kredi kartı olarak kullanılamaz, bu sanal kart ile ödeme yapılamaz.
Her alışveriş sonrası kazanılan indirim hakkı üye kartına yüklenme süresi Diaeticaret Magaza Adı firması tarafından belirlenir ve alışveriş esnasında kullanılabilir.

Üye, indirim haklarının doğru bir şekilde hesabına kaydedilebilmesi ürün alışverişi sırasında ** KART Üye numarasını veya telefon numarasını belirtmelidir.

Üye, kazandığı indirimini; telefon numarası ile www.Diaeticaret Magaza Adı.com.tr internet sitesinden ve/veya Diaeticaret Magaza Adı Bilişim İletişim İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’ye ait mağazalardan öğrenebilir.

Diaeticaret Magaza Adı, Üye’nin indirim hak kazanıp kazanmadığını belirleyecek tek yetkilidir.
Bu program sadece yurtiçi alışverişleri kapsamaktadır.

İndirimler, Diaeticaret Magaza Adı tarafından belirlenen tarih veya belirlediği koşullara göre kazanılabilir ve Üye, indirim kullanılacak alışveriş için minimum 0.01 TL fatura kesilmesini kabul eder.

Alınan ücretsiz veya indirimli ürün iptali veya iadesi karşılığında Diaeticaret Magaza Adı tarafından Üye’ye herhangi bir nakdi ödeme yapılmaz.

Diaeticaret Magaza Adı üyelerin ve üçüncü şahısların ** KART Programından kazandıkları ödüllere ilişkin olarak tabi oldukları vergi ve harçlar ile ilgili olarak hiçbir sorumluluk kabul etmez.
Sanal Kart iptali durumunda indirim hakları sıfırlanacaktır. Bununla ilgili geriye dönük bir hak iddia edilemez.

Üye aktif dahi olsa üyeye önceden bildirim şartı olmadan sanal kart hakları sıfırlanabilecektir.

MADDE 7- GENEL ŞARTLAR:

** KART ücretsizdir. Diaeticaret Magaza Adı, işbu programda ve uygulama esaslarında Üye’ye bildirmeden tek taraflı olarak, kısmen veya tamamen kampanya veya üyelik koşullarında değişiklik yapma ve/veya mevcut kampanya ve koşulları yürürlükten kaldırma hakkına sahiptir. Üye işbu durumda Diaeticaret Magaza Adı ‘den herhangi bir talepte bulunamaz. Diaeticaret Magaza Adı Program çerçevesinde vereceği ödüllerin devamlı suretle mevcut olacağı, her zaman aynı miktar indirim karşılık aynı ödülün kazanılacağı ve Üye’nin ödülünü mutlaka talep ettiği üründe kullanabileceği hususlarını garanti etmez. Bu program; Diaeticaret Magaza Adı’in kesin bir taahhüt ve yükümlülüğü olduğu anlamına gelmeyip, Diaeticaret Magaza Adı tarafından iş ve faaliyet planına göre imkân olduğu takdirde uygulanacaktır.

Diaeticaret Magaza Adı ** KART Programı Üyesinin, işbu ** KART Üyelik Sözleşmesi’nde belirlenen hükümlere kısmen veya tamamen herhangi bir şekil ve surette aykırı davrandığının Diaeticaret Magaza Adı tarafından tespiti halinde, Diaeticaret Magaza Adı kendisinin bu yüzden maruz kaldığı her türlü zararın tazminini Üye’den talep etme hakkına sahip olduğu gibi; isterse Üye’nin üyeliğine son verilebilir, Üye’nin, o zamana kadar topladığı ödüller geçersiz sayılabilir.

MADDE 8- ÜYELİĞİN SONA ERMESİ:

Diaeticaret Magaza Adı, Üye ile aralarındaki anlaşma ilişkisini her zaman için feshetme hakkını saklı tutar. Aşağıda sayılan hallerde üyelik otomatik olarak sona erecektir:

- Üye’nin işbu genel kural ve koşullara uymaması,

- Üye’nin yanlış bilgi vermesi,

- Üye’nin birbirini takip eden 5 sene içerisinde programdan hiç işlem yapmaması,

- Programın herhangi bir sebeple yürürlükten kaldırılması,

- Diaeticaret Magaza Adı’ın tek taraflı takdir ve kararı.

Diaeticaret Magaza Adı tarafından gerekli görülen tüm diğer sebeplerden dolayı üyeliğin bu ve benzeri şekillerde sona ermesi durumunda Diaeticaret Magaza Adı’in Üye’ye karşı kazanılmış indirim veya diğer herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.Üye, ** KART Programının değiştirilmesi, iptal edilmesi, uygulamadan kaldırılması, ödül sisteminin niteliğinin veya yapısının değiştirilmesi ve diğer sebeplerden dolayı Diaeticaret Magaza Adı’den hiçbir hak, alacak veya tazminat talebinde bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.MADDE 9- SÖZLEŞME’NİN FESHİ:1.Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya kanuni fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın fesih edilebileceği gibi Diaeticaret Magaza Adı tarafından da her daim tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedilebilir.


2.Sözleşmenin feshi halinde, sözleşme hükümleri kendiliğinden hükümsüz kalacak olmakla beraber, sözleşmenin içerik olarak fesih sonrası zamanları da kapsadığı anlaşılan hükümleri (Örneğin; üyelerin sorumluluğu vb. hususlar) fesih sonrasında da geçerliliklerini koruyacaklardır.

MADDE 10- İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ:

İşbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü ihtilafın çözümünde Mersin Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


Üye, Üyelik Sözleşmesi’nde maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği, bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan ve taahhüt eder.

EK 1: Diaeticaret Magaza Adı ** KART Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

Diaeticaret Magaza Adı Bilişim İletişim İç ve Dış Tic. Ltd. Şti,, Müşteri ve Potansiyel Müşterilerinin kişisel verilerinin güvenliliğini ve gizliliğini önemsemektedir. Diaeticaret Magaza Adı Bilişim İletişim İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) yer alan düzenlemelere uygun olarak kişisel veri işleme faaliyetlerini yürütmektedir.

Veri Sorumlusu

‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü başlıklı KVKK’nın 10’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının (a) bendi veri sorumlusunun kimliği konusunda bilgi verilmesi yükümlülüğünü getirmiştir. KVKK’nın uygulanması bakımından; Diaeticaret Magaza Adı Bilişim İletişim İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’ye ait mağaza ve internet sitesinde geçerli olan ** KART’ın kullanımına bağlı olarak toplanan kişisel veriler bakımından Diaeticaret Magaza Adı Bilişim İletişim İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., “veri sorumlusu” olacaktır. Bu çerçevede ‘veri sorumlusunun kimliği’, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde limited şirket olarak kurulmuş ve fasılasız bir şekilde varlığını sürdüren, Erdemli Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde 2316 sicil numarası ile kayıtlı, 0444010904800026 Mersis Numaralı, şirket merkezi Merkez Mah. Şehit Ömer Serin Sok. No.4 Kat.4 Erdemli/Mersin adresinde bulunan Diaeticaret Magaza Adı Bilişim İletişim İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.


İşlenen Kişisel Veriler

Tarafınıza ait kişisel veriler, öncelikli olarak ad, soyad, iletişim bilgileri, kamera kaydı, formun URL adresi, formun doldurulduğu andaki coğrafi adres bilgisi, IP adresi, cihaz bilgisi, internet tarayıcısı bilgisi, gönderilen ve Firma Kısa Numara ve Anahtar Kelimesine gelen mesajlar gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Diaeticaret Magaza Adı mağazalarından ya da internet sitesinden ** KART kullanarak alışveriş yaparken vermiş olduğunuz veriler, doldurmuş olduğunuz formlar veya mağaza görevlisi aracılığı ile onayınız dâhilinde alınan kişisel verileriniz Diaeticaret Magaza Adı tarafından işlenmektedir.Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Şirketimiz Diaeticaret Magaza Adı tarafından, kişisel verileriniz ** KART ile sunulan ürün ve hizmetlerimizden sorunsuz olarak yararlanabilmeniz, ürün çeşitliliğimizi geliştirerek beğeninize göre ürün çeşitliliği sağlamamız, bütün Diaeticaret Magaza Adı mağazalarında kartın kullanılması ve bütün Diaeticaret Magaza Adı mağazalarında geçerli karta tanımlanmış kişiye özel kampanyalardan ve promosyonlardan yararlanabilmenizi sağlamamız, yukarıda tanımı yapılan bilgileriniz ile sizin hakkınızda kişisel bir pazarlama hizmeti sağlayarak otomatik sistemler aracılığı ile kişisel alışveriş alışkanlıklarınız hakkında analiz yapmak ve iş ortakları, tedarikçileri, servis sağlayıcıları tarafından da kullanılmak, üzere, aldığınız/ilgilendiğiniz ürünlerle ilgili müşteri hizmetleri, tüketici hakları ve diğer imkânlardan istifade edebilmeniz ve/veya bunlarla ilgili ticari/mali/hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, güvenliğin tesisi, her türlü ürün hizmet tanıtımı, reklam, iletişim yapılabilmesi, üyelik, satış, kart işlemleri, bilgilendirme uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile hukuken meşru menfaatler için gereken veya zorunlu olan durumlarda işlenebilecektir. Ayrıca izinli kişilerin, doldurdukları Formun URL adresi, Formu doldurdukları andaki coğrafi adres bilgisi, IP adresi, cihaz bilgisi, internet tarayıcısı bilgisi, gönderilen ve Firma Kısa Numara ve Anahtar Kelimesine gelen mesajlar saklanmaktadır. Tüm bu faaliyet, amaç ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmeyi sağlayacak Kişisel Verileriniz, açık rızanıza istinaden veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK m. 5.2’de öngörülen diğer hallerde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Bilgilendirmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile Veri Sorumlusu sıfatıyla tarafımızca işlenmekte ve saklanmaktadır.

Bunun dışında Müşteri Temsilcilerimiz aracılığı ile veya Diaeticaret Magaza Adı mağazaları ile iletişim kurarak da bizlere ulaşarak gerekli açık rıza işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Vermiş olduğunuz açık rızanızı dilediğiniz zaman aynı yöntemle geri alabilir, sanal kartınızı iptal edebilirsiniz. Kişisel verileri işlenme amaçları KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde: (i) Müşteri veri tabanı oluşturmak, (ii) Çeşitli mevzuatlardan kaynaklanan hukuki zorunlulukları yerine getirmek ve tüketici başvurularını cevaplamak, (iii) Reklam ve pazarlama faaliyetleri sürdürerek müşterilere yeni çıkan ürünler ve kampanyalar hakkında ilgi alanları doğrultusunda bilgilendirmede bulunmak, (iv) İlgi alanlarına ve ihtiyaçlarına uygun, kişiye özel içerik, kampanya ve reklam sunmak, bu amaçla kullanıcıları gruplandırmak, sunulan reklamlar ile ilgilenilip ilgilenilmediğini belirlemek, (v) Yasal prosedürlerle ilgili durumlar ya da hukuki tavsiye alma da dâhil olmak üzere, Şirket’in haklarının kullanılmasının sağlamak, (vi) Yönetim raporlama ihtiyacının karşılamak ya da bir uyuşmazlık halinde delil olarak kullanılmak üzere saklanmaktadır.


İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Diaeticaret Magaza Adı halefleri, servis sağlayıcıları-tedarikçileri ve (sosyal medya-ağlar ve online reklam ağı işletmecileri dahil olmak üzere) belirleyecekleri diğer üçüncü kişiler/kuruluşlar sizlere ulaşmak ve hizmet kalitesini arttırabilmek için vermiş olduğunuz bilgileri kullanma ve bu bilgileri aktarma ihtiyacı duyabilir. Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; tarafınıza sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı ile kişisel veri işleyen 3. kişi hizmet sağlayıcılarla; örneğin, kendi verilerimizin yönetilmesi, e-postaların dağıtılması, araştırma ve analiz amacıyla, marka ve ürün promosyonları ile belirli hizmetlerin ve özelliklerin yönetilmesi, ödemelerin tahsil edilmesi konusunda veri işlenmesi amacıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, Banka Pos uygulayıcılarına, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, gerekli olduğu ölçüde, (i) idari taleplere, mahkeme kararlarına ya da kanuna uymak, (ii) Hizmetlerimizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını ya da Hizmetlerin Kullanım Koşullarının ve politikalarımızın ihlal edilmesini önlemek, (iii) 3. kişilerin iddia/taleplerine karşı kendimizi savunmak ve (iv) Dolandırıcılıkla mücadeleye ya da soruşturmaya destek olmak, (ör., Sahtecilik, hırsızlık ) amacıyla, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde sınırlı olarak aktarılabilecektir.


Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz ticari faaliyetlerimizi yürütmek ve sizlere ürün ve hizmet sunabilmek ve süreçlerimizi iyileştirebilmek amacıyla Diaeticaret Magaza Adı tarafından; Diaeticaret Magaza Adı mağazalarını ziyaret ederek ya da internet sitesinden doğrudan kişisel verilerinizi paylaşarak ** KART oluşturmanız, kullanmanız, SMS/eposta listelerimize kayıt olmanız ya da ürün almanız halinde ödeme sırasında, müşteri hizmetleri ile görüşmeleriniz sırasında form ve alanlar vasıtası ile doldurmuş̧ olduğunuz belgeler ve mağaza içi kameralar ile ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak otomatik olan /olmayan yollarla toplanmaktadır.


İşlenen Kişisel Verilerinize Dair Kanunu Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi ve sorularınızı, sizi tanımamıza ve iletişime geçebilmemize yardımcı olabilecek şekilde kimlik, telefon, adres bilgilerinizi de ekleyerek yazılı ve imzalı olarak 2. maddede yer alan şirket merkezi adresine posta ile taahhütlü gönderebilir, şahsen başvurunuzu teslim edebilir veya ilgili başvurunuzu destek@Diaeticaret Magaza Adı.com.tr vasıtası ile tarafımıza iletebilirsiniz. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir: i. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, ii. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, iii. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, v. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, vi. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, vii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, viii. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.